0

Süreyya Ağaoğlu
İlk Kadın Avukat

SÜREYYA AĞAOĞLU

KAYDIR

1903

Azerbaycan'da dünyaya geldi. Babası, Atatürk’ün fikir ve mücadele arkadaşı; düşünür, yazar, siyasetçi ve hukuk profesörü Ahmet Ağaoğlu’dur.

1910

Ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Süreyya Ağaoğlu

1920

İstanbul Kız Lisesi'nden mezun oldu.

1921

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başvurdu. Ancak o yıllarda hukuk fakültesinde kadınların okumasına izin yoktu; başvurusu kadın olduğu için kabul edilmedi. Bu karara itiraz eden Ağaoğlu, 3 kız arkadaşını Hukuk Fakültesi’nde okumaya ikna ederek yönetimin kararını değiştirmesini sağladı. Böylece Süreyya Ağaoğlu sayesinde kızlar ilk defa hukuk bölümüne kaydedildi.

1927

Ankara Barosu'na kaydoldu.

Süreyya Ağaoğlu
Süreyya Ağaoğlu

1928

Serbest avukatlık ruhsatını alarak, Türkiye'nin ilk kadın avukatı unvanının sahibi oldu.

1945

Londra’daki Edwards-Edwards firmasında Türk Hukuk Müşaviri olarak beş yıl görev yaptı.

1946

İstanbul Barosu'nun Beynelminel (Uluslararası) Barolar Birliği'ne üye olmasını sağladı.

Süreyya Ağaoğlu
Süreyya Ağaoğlu

1946 - 1960

Arasında Beynelmilel Barolar Birliği’nin tek kadın yönetim kurulu üyesi oydu.

1949

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’ni kurdu.

1950

Üniversiteli Kadınlar ve Soroptimist Kadınlar derneklerinin Türkiye kollarını kurdu. Ayrıca Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Hür Fikirleri Yayma Derneği, Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun kurucuları arasında yer aldı.

Süreyya Ağaoğlu
Süreyya Ağaoğlu

1952

Milletlerarası Kadın Hukukçular Birliği’ne üye oldu.

1960

Milletlerarası Kadın Hukukçular Birliği’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Teşkilatı temsilcisi seçildi.

1989

Londra'da Gördüklerim ve Bir Hayat Böyle Geçti adlı iki kitabı bulunan Süreyya Ağaoğlu, kadınların hukuk eğitimi almasının yolunu açarak aramızdan ayrıldı...

SOSYAL MEDYA