0

Remziye Hisar
İlk Kadın Kimyager, Sorbonne’dan Doktora Alan İlk Türk Kadını

Prof. Dr. REMZİYE HİSAR

KAYDIR

1902

Üsküp'te doğdu. 9 yaşındayken Davutpaşa'daki üç yıllık Nazperver Mekteb-i İptidaisi’ni 1 yılda tamamladı. Ardından İttihat ve Terakki Mektebi ile İstanbul Darülmuallimatı’na (Kız Öğretmen Okulu) devam etti. Kimyager olmaya burada karar verdi.

Remziye Hisar
16 yaşında babasına gönderdiği fotoğraf ve şiir.
Remziye Hisar
Adana Kız Lisesi ilk mezunlarıyla, 1923.

1919

Darülfünun'un (üniversite) kimya bölümüne kayıt olan 3 kız öğrenciden biriydi.

1919

Okula yeni başlamışken babasının evlenme baskısı üzerine eğitimini yarıda bırakarak öğretmenlik yapmak üzere Azerbaycan’a gitti.

1922

Adana Darülmuallimatı’na müdür ve edebiyat öğretmeni olarak tayin oldu.

Remziye Hisar
Eşi Reşit Süreyya Bey ile.
Remziye Hisar
Sorbonne Üniversitesi, 1923.

1923

Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım’ın Adana gezisi kapsamında yaptıkları okul ziyaretinde müdire olarak konuşmayı o yaptı.

1923

Yılı sonlarında kimya eğitimini sürdürmek için Paris'e gitti ve Sorbonne Üniversitesi Kimya Bölümü’nde öğrenim görmeye başladı. Georges Urbain, Madam Curie gibi önemli isimlerden ders aldı.

1933

Doktorasını tamamladı. Böylece fen alanında Sorbonne’dan doktora sahibi ilk Türk kadını oldu!

Remziye Hisar
Remziye Hisar

1933 - 1936

İstanbul Üniversitesi'nde kimya doçenti olarak görev yaptı.

1936 - 1942

Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde Kimya Mütehassısı olarak çalıştı.

1942 - 1947

İstanbul Üniversitesi Analitik Kimya ve Toksikoloji Kürsüsü’nde, 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’nde doçent olarak çalıştı. Üçü çeviri 7 ders kitabı ile Bir Kadın Sesi adlı şiir kitabı yazdı; 22 makalesi, 16 bildirisi yayımlandı.

Remziye Hisar
Remziye Hisar

1955

Fransa Hükümeti tarafından Officiel d’Academie nişanına layık görüldü. Fen alanında bu nişana layık görülen ilk Türk kadını o oldu!

1959

İTÜ Maden Fakültesi’ne profesör olarak atandı, 1973’te emekli oldu.

1980

Yılında emekli olan Nüzhet Gökdoğan, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rumcayı iyi bilirdi. Çalışma yaşamı boyunca 6 ders kitabı çevirdi, 3 ders kitabı yazdı, ulusal ve uluslararası 13 bilimsel makalesi yayınlandı.

Remziye Hisar
Ailesiyle birlikte.

1991

TÜBİTAK Hizmet Ödülü'nü aldı.

1992

Yılında aramızdan ayrılan Remziye Hisar, ilk Türk kadın kimyager olarak çocukluk hayalini başka genç kızların da kurmasına kapı açtı…

SOSYAL MEDYA