0

Afet İnan
İlk Kadın Tarih Profesörü, Atatürk’ün Manevi Kızı

Prof. Dr. AYŞE AFET İNAN

KAYDIR

1908

Selanik Kesendire’de dünyaya geldi.

1912

Balkan Savaşı sırasında ailecek Anadolu’ya göç ettiler.

Afet İnan
Bursa Kız Öğretim Okulu Kimya Dersi, Afet İnan sağ başta, 1925.
Rukiye, Sabiha, Afet (İnan) ve Zehra.

1913 - 1920

Babasının tayinleri sebebiyle ilkokulu Adapazarı, Ankara, Mihalıççık ve Biga gibi farklı şehir ve ilçelerde okuyarak tamamladı.

1922

Öğretmenlik diplomasını aldı ve henüz 14 yaşındayken, Elmalı Kız Okulu’na başöğretmen olarak atandı.

1925

İzmir’de Redd-i İlhak Okulu’na öğretmen olarak atandı. Okulunu ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa ile burada tanıştı. Paşa’ya, daha okumak niyetinde olduğunu söyledi. Ailesinin geçmişte Paşa’nın hayatını kurtardığı da ortaya çıkınca Mustafa Kemal, Afet İnan’ı manevi kızı olarak kabul etti. Aynı yıl dil eğitimi için İsviçre’nin Lozan şehrine gönderildi.

Afet İnan
Afet İnan

1927 - 1929

İstanbul Notre Dame de Sion Lisesi’ne yatılı öğrenci olarak girdi. Yabancı kaynaklarda Türklerle ilgili yanlış bilgileri görmek onu tarihçi olmaya iten en önemli sebeplerden biri oldu.

1929 - 1930

Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde tarih ve yurt bilgisi dersleri vermeye başladı. Bir erkek öğrencisinin kadınların seçme ve seçilme hakkı konulu derste yaptığı itiraz, onu kadın hakları konusunda çalışmaya yöneltti.

1930

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nin (TTK) kuruluşuna katıldı.

Afet İnan
Afet İnan

1930

Türk kadınlarının siyasi haklarını elde etmesinin ilk adımı olan Belediye Kanunu’nun kabul edildiği gün, Türk Ocağı’nda halk karşısındaki ilk konferansını kadın hakları üzerine verdi.

1931 - 1939

Atatürk’ün Afet İnan’a yazdırdığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı ders kitabı olarak okutuldu.

1935

Türk Tarih Kurumu’na (TTK) Asbaşkan seçildi. Atatürk ile birlikte tarih ve dil çalışmalarını yürüttü. Onun öncülüğünde yapılan ilk kazı Alacahöyük’teydi ve bu kazılarda Anadolu tarihine dair pek çok bilgi ile Ankara’nın da amblemi olacak güneş kursları gibi çok değerli eşyalar bulundu.

Afet İnan
Afet İnan

1936

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin (DTCF) açılış töreninde, Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı sıfatıyla Tarihe Giriş adı altında ilk dersi verdi.

1936 - 1938

Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi Yakınçağ ve Modern Tarih Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. 1937’de Cenevre Coğrafya Cemiyeti’nde, Piri Reis’in 1929’da Topkapı Sarayı’nda bulunan en eski Amerika haritasıyla ilgili verdiği konferans, dünyada ses getirdi.

1938

Ankara Kız Lisesi’nde öğretmenliğe devam ederken, DTCF’ye doçent vekili olarak atandı.

Afet İnan
Afet İnan

1939 - 1940

Cenevre Üniversitesi’nde doktora tezini verdi.

1942 - 1950

Doçent ve profesör unvanlarını aldı. Böylece Türkiye’nin ilk kadın tarih profesörü oldu!

1950

Ankara Fen Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Harp Okullarında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi konularında dersler verdi.

Afet İnan
Ailesi ile.
Afet İnan

1955 - 1979

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda TTK’yi temsil etti.

1960 - 1977

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğünü yaptı, 1977’de emekli oldu.

1973

DTCF’de Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü kurulmasına öncülük etti. Makale ve kitaplarla birlikte 90’a yakın esere imza attı.

1985

Yaşamı boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarını gençlere anlatan ve kadın haklarının kazanılmasında öncü rolü üstlenerek bu ülkenin kadınlarının önünü açan Afet İnan, aramızdan ayrıldı...

SOSYAL MEDYA